Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 156 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Αθήνα, 11-03-2008

Η κατάθεση του Νομοσχεδίου το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα στις 7-3-2008 και η εσπευσμένη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αναμενόμενες αντιδράσεις δεδομένης της μεσολάβησης του τριημέρου, δικαιώνουν την οργισμένη αντίδραση όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Η βίαιη ενοποίηση υγιών και προβληματικών ταμείων με μοναδικό κριτήριο την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους , ουδόλως θίγει την γενεσιουργό αιτία του ασφαλιστικού συστήματος δηλαδή την εισφοροδιαφυγή και το δημογραφικό πρόβλημα καθώς και την παράνομη, ανασφάλιστη εργασία των οικονομικών μεταναστών και όχι μόνο.

 

Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την εχθρική στάση της κατά του κλάδου αφού,

  1. δεν λύνει το χρόνιο πρόβλημα των ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών Τ.Ε.Ι και ισοτίμων σχολών
  2. αφαιρεί την μέχρι τώρα συμμετοχή μας στο Δ.Σ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε εν ονόματι της ενοποίησης.

Αντιθέτως το Τ.Ε.Ε και οι συσχετισμοί του στην νέα Διοικούσα επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, παραμένουν.

Η Υπουργός έχει λάβει τις προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ από τις 18-01-2008.

Η παράνομη αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Καλούμε όλους τους συναδέλφους ανασφάλιστους και ασφαλισμένους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε να αντιδράσουν με όλους τους τρόπους στη νέα επίθεση της Κυβέρνησης για διάλυση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και καταπάτησης των στοιχειωδών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Ακολουθούν οι Προτάσεις - τροπολογίες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν με βάση το νομοσχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Υπουργό κ. Φάνη Πετραλιά την Παρασκευή 07-03-2008.

 

 

Προτεινόμενη τροπολογία

 

 

 

Στο σχέδιο νόμου

 

"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

 

 

 

Ασφάλιση στα πλαίσια του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, όλων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Πτυχιούχων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους και Τομείς των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

Η αιτιολόγηση της ρύθμισης αυτής με νόμο είναι προφανής:

 

α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 έρχεται να καλύψει ένα κενό που έχει προκληθεί από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο τεχνικό δυναμικό της Χώρας μας, και να καλύψει ένα Τμήμα των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι που παραμένουν εκτός ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα που είναι τυπικά και ουσιαστικά το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (υπό σύσταση Τομέας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Ειδικότερα η παραπάνω κατηγορία των Ελλήνων Μηχανικών που παραμένουν ανασφάλιστοι, υπόκειται στις ίδιες με τους λοιπούς Μηχανικούς επιβαρύνσεις για την εισροή προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε των προβλεπόμενων πόρων. Επιβαρύνονται δηλαδή και οι ίδιοι με κράτηση ποσοστού 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από την αμοιβή τους για κάθε μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών (άρθρο 7 παρ. 1ε Α.Ν 2326/40), χωρίς καμία απολύτως ανταπόδοση.

β) Ουσιαστικά οι μη ασφαλισμένοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι, και ισότιμοι με αυτούς, δραστηριοποιούνται κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εργολάβοι Ιδιωτικών Έργων, όπως και οι λοιποί συνάδελφοί τους Μηχανικοί των ιδίων Σχολών, οι οποίοι καλύπτονται όμως από το οικείο Ταμείο κύριας ασφάλισης του κλάδου Μηχανικών που είναι το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε επειδή ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και ως εργολήπτες Δημοσίων Έργων.

γ) Με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 915/79, η οποία τροποποίησε το άρθρο 6 του Α.Ν.2326/40 μετέχουν ισότιμα με τους λοιπούς μετόχους στο Ταμείο και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι Πτυχιούχοι Υπομηχανικοί απόφοιτοι των Σχολών που είχαν ιδρυθεί με το Ν.Δ.3971/59. Οι Πτυχιούχοι αυτοί, Υπομηχανικοί, έχουν ήδη εξομοιωθεί πλήρως με τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τον Ν.1865/89, σε συνδυασμό με τον Ν.298/76.

δ) Στο Δ.Σ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ήδη μετέχει εκπρόσωπος του φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, ήτοι της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), σύμφωνα με το Π.Δ915/79 (Φ.Ε.Κ 103Α).

ε) Ήδη με την υπ' αριθ. 1156/97 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως τροποποιήθηκε με την 4947/17-1-2002 και ισχύει σήμερα, μετέχουν στην ασφάλισή του, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. που ασκούν ατομική επιχείρηση ως εργολήπτες δημοσίων έργων ή μετέχουν στην στελέχωση εργοληπτικών εταιρειών, ως κάτοχοι Μ.Ε.Κ.

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο άρθρο 38 του Νομοσχεδίου προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

 

" Στο Άρθρο 4 του Ν. 915/79 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

 

11. α) Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε μετέχουν υποχρεωτικώς και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων προς αυτά Σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής και ασκούν το επάγγελμα τους ως αυτοτελώς απασχολούμενοι είτε εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τεχνικές ατομικές επιχειρήσεις ή τεχνικές εταιρείες κάθε νομικής μορφής και γενικότερα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίες απασχολούν Πτυχιούχους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.

β) Οι διατάξεις των άρθρων 22-43 του νόμου 2084/92 (Φ.Ε.Κ 165 τ. Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τους Πτυχιούχους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Άρθρο 29 κεφάλαιο Β παραγ. 1., του σχεδίου νόμου το εδάφιο β αντικαθίσταται ως εξής:

 

" β. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ),με τον αναπληρωτή του.

Τα εδάφια β έως και ε του άρθρου 29 Κεφάλαιο Β παραγ.1, γίνονται εδάφια γ έως και στ ".

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

  • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

    Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

    Περισσότερα...