Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 163 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Αθήνα, 13-01-2015

sate sape 2015Από Δ. Δημόπουλο – Κοινό Εκπρόσωπο των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στο Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π.

Πραγματοποιήθηκε χθες η 5ηκοινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε) προκειμένου να εισηγηθεί τη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων στα Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι).

Το θέμα αυτό αποτελεί υποχρέωση των Ιδρυμάτων και του Υπουργείου συμφώνα με τον Ν.4009/11, άρθρα 61, 62 και 63, περί προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού μεταξύ Α.Ε.Ι και Πολιτείας και κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι, με τη διαμεσολάβηση της Α.ΔΙ.Π (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).

Τα άρθρα όμως αυτά δεν έχουν ακόμα τύχει εφαρμογής.

Η κοινή πρόταση του Σ.Α.Τ.Ε/Σ.Α.Π.Ε έχει ως εξής:

«1. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρα 61, 62 και 63 του Ν.4009/2011) πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Προς τούτο καλείται το Υ.ΠΑΙ.Θ, εντός του 2015, να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική, κατά το άρθρο 61, ως πρώτο βήμα της όλης διαδικασίας.

2. Ο καθορισμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα των Α.Ε.Ι για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνει με συμφωνία μεταξύ τριών μερών: των Α.Ε.Ι, της Α.ΔΙ.Π και του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ως προς τη διαδικασία, αυτή ξεκινά με διαμόρφωση προτάσεων από τα Α.Ε.Ι, αποστολή των προτάσεων προς την Α.ΔΙ.Π, τοποθέτηση της Α.ΔΙ.Π επί των προτάσεων αυτών και τριμερή (Α.Ε.Ι – Α.ΔΙ.Π – Υ.ΠΑΙ.Θ) διαβούλευση προς επίτευξη συμφωνίας.

3. Με τη διαδικασία του σημείου 2 ανωτέρω καθορίζεται ο αριθμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Αν και θεωρείται σκόπιμη η πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους οικονομικώς αδύναμους εισαγόμενους προκειμένου αυτοί να φοιτήσουν στο Τμήμα που εισήχθησαν, αναγνωρίζεται η ανάγκη, επί του παρόντος, διατήρησης ενός καθεστώτος μετεγγραφών με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.

Ωστόσο, οι εισαγόμενοι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην των πανελληνίων εξετάσεων σε κάθε Τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων του σημείου 2.»

Ανάμεσα στους παράγοντες υπολογισμού των φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα Ιδρύματα, είναι και ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις εργαστηριακές υποδομές του κάθε Τμήματος.

Προτάθηκε ο αριθμός αυτός να είναι 25 φοιτητές ανά εργαστήριο σε τεχνολογικά τμήματα, ενώ για τα ιατρικά τμήματα ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6-8 φοιτητές ανά εργαστήριο.

Επίσης συγκροτήθηκε επιτροπή από τα δυο ανωτέρω όργανα του Ε.ΣΥ.Π προκειμένου να ρυθμιστούν τεχνικά θέματα, στην οποία θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοποίησης Α.Ε.Ι (Α.ΔΙ.Π) και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Στο τέλος Γενάρη πρέπει όλα τα Α.Ε.Ι να έχουν προτείνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν να σταλεί στην Α.ΔΙ.Π να συνυπολογίσει το κόστος και τα τεχνικά θέματα και στην συνέχεια να σταλούν με απόφαση του Σ.Α.Τ.Ε/Σ.Α.Π.Ε στο Υ.ΠΑΙ.Θ για απόφαση και προκήρυξη των θέσεων ανά σχολή και τμήμα πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις.

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

  • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

    Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

    Περισσότερα...