Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 170 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Αθήνα, 04-01-2018

anakoinosiΔημοσιεύουμε τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως αυτές αναρτήθηκαν στη σελίδα της διαβούλευσης.

Με το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συγχώνευση των Τ.Ε.Ι Αθήνας – Πειραιά), επιχειρείται ουσιαστικά η διάλυση των Τ.Ε.Ι, αφού οι αλλαγές στον Τεχνολογικό Τομέα των Α.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι) δεν εντάσσονται σε μια συνολική και ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση αναδιάταξης όλων των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι) και των δυο Τομέων.

Δείτε την πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για το χωροταξικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι.

Αντιθέτως, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που οδηγεί σε αποσπασματικές κινήσεις, απαξιώνεται ο θεσμός των Τ.Ε.Ι, οδηγώντας τα περιφερειακά Ιδρύματα σε υποβάθμιση, μέσω των διετών δομών, ή στην εξαφάνιση τους, μέσω των μελλοντικών συγχωνεύσεων.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις προκαλούν σύγχυση και καλλιεργούν προσδοκίες στους φοιτητές, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να διαψευστούν.

Από την ανάγνωση του σχεδίου νόμου προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η ύπαρξη διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων για τους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας εκτός του ότι προσβάλλει τον ανώτατο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων δημιουργεί και μια σειρά ζητημάτων όπως:
α) εφόσον οι καθηγητές των χαμηλότερων βαθμίδων των Τ.Ε.Ι (αλλά και Πανεπιστημίων) της χώρας μας έχουν κριθεί κατά κανόνα από τους -υπό αμφισβήτηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων- καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Τ.Ε.Ι, θα υπάρξουν προϋποθέσεις αμφισβήτησης των πράξεων αυτών, αφού θα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δυναμικού του νέου Ιδρύματος.
β) εφόσον οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι δεν είναι -κατά την πρόταση του Υπουργείου- καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων), εύλογα θα προκύψουν θέματα εγκυρότητας των εκλογών στα Α.Ε.Ι που η σύνθεσή τους, περιελάμβανε «μη έγκυρους» καθηγητές πρώτης βαθμίδας.
Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν επισημανθεί και από Καθηγητές των δυο Ιδρυμάτων.

2. Την προσπάθεια αδικαιολόγητης διαφοροποίησης των ήδη πτυχιούχων, σε σχέση με τους νέους πτυχιούχους, δεδομένου ότι τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα εξακολουθήσουν να είναι τετραετή, να παρέχουν τον ίδιο αριθμό ακαδημαϊκών – πιστωτικών μονάδων (240 ECTS) και να προέρχονται από την συγχώνευση Aνώτατων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων!
Ειδικότερα, η διατήρηση Μηχανικών και Γεωτεχνικών δυο ταχυτήτων (4ετούς και 5ετούς φοίτησης) δεν επιλύει το μακροχρόνιο πρόβλημα και διαιωνίζει την αντιπαραγωγική διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων των δυο Τομέων των Α.Ε.Ι (Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές) και προσεχώς και των Πτυχιούχων των νέων Πανεπιστημίων, κυρίως των αντίστοιχων Σχολών.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θεωρεί ότι τα 4 έτη σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (240 ECTS) σε μία ειδικότητα οδηγούν σε αυτόνομες επαγγελματικές δραστηριότητες της ειδικότητας αυτής, πρακτική που ακολουθείται διεθνώς.
Εύλογα γεννάται το ερώτημα: η «πανεπιστημιοποίηση» των δυο Ιδρυμάτων θα παράγει Μηχανικούς και Γεωτεχνικούς 4ετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι θα έχουν καλύτερη αντιμετώπιση έναντι των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών (5ετούς διάρκειας σπουδών), από ότι μέχρι σήμερα έχουν οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι; Εάν όχι ποιο θα είναι το όφελος για τους πτυχιούχους του νέου Πανεπιστημίου;
Στα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού ότι «η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε απόφοιτο για παράδειγμα, του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας από εκείνον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα είναι το κύρος του πτυχίου» όπως επίσης και ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα ίδια (επιπέδου 6) και σαφώς, η αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας».

3. Βάσει ποιων ακαδημαϊκών κριτηρίων και οικονομοτεχνικών μελετών προτείνονται οι συγκεκριμένες συγχωνεύσεις – καταργήσεις – διατηρήσεις Τμημάτων; Οι προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν προϊόν ορθολογικής μελέτης ή υποχρέωση τήρησης μνημονιακών δεσμεύσεων;

4. Η απουσία πρόβλεψης για τη διαδικασία μελλοντικής επαγγελματικής κατοχύρωσης των νέων ειδικοτήτων που θα δημιουργηθούν (πχ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής), τις οποίες δεν αναγνωρίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η απουσία μεταβατικών διατάξεων για τη διασφάλιση των ήδη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
Η πρώτη πράξη της Κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η έκδοση των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους ήδη πτυχιούχους και νυν φοιτητές στα λειτουργούντα Τμήματα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε οποιεσδήποτε συγχωνεύσεις.
Δεδομένης της αναχρονιστικής ελληνικής νομοθεσίας για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, και δη του Μηχανικού, για να είναι εφαρμόσιμα και λειτουργικά τα Π.Δ που προβλέπονται στο νόμο 4485/17 (άρθρο 46, παρ 3 και 4) πρέπει να υπάρξει ρητή γενική διάταξη που θα καθορίζει το ρόλο και τις γενικές αρμοδιότητες των Πτυχιούχων Μηχανικών.
Η σχετική πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ παρατίθεται στο τέλος του κειμένου.

6. Με ποιο σκεπτικό συγχωνεύονται διεθνώς αναγνωρισμένες διακριτές ειδικότητες στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, δημιουργώντας ένα δυσκίνητο Τμήμα με σχεδόν τριψήφιο αριθμό μελών ΔΕΠ;
Στο συγκεκριμένο Τμήμα θα υπάρχουν κατευθύνσεις, οι οποίες θα οδηγούν στην απόκτηση δυο διακριτών τίτλων («Ηλεκτρολόγος Μηχανικός» και «Ηλεκτρονικός Μηχανικός») ή ο παρεχόμενος τίτλος θα είναι «Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός», ο οποίος δεν απαντάται στην ελληνική νομοθεσία;

7. Μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τις συγχωνεύσεις / καταργήσεις των υπολοίπων Τ.Ε.Ι θα εξακολουθήσει να υφίσταται ο Τεχνολογικός Τομέας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή όχι;

8. Εφόσον αλλάζει μόνο ο τίτλος «Πανεπιστήμιο» και αφού πρόσφατα θεσπίστηκαν οι τίτλοι «Πρύτανης» και «Κοσμήτορας» στα Τ.Ε.Ι ενώ οι υφιστάμενοι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι όπως και οι πτυχιούχοι του νέου Πανεπιστημίου και θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, την ίδια διάρκεια σπουδών με το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλών προσόντων αφού λειτουργούν ως Α.Ε.Ι, για ποιο λόγο:
• δεν προβλέπεται απλά η μετονομασία των Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια;
• δεν υπάρχει ρητή διάταξη μη διαφοροποίησης των νυν πτυχιούχων και φοιτητών με τους πτυχιούχους του νέου Ιδρύματος;
• δεν εφαρμόζεται πρακτική αντίστοιχη με αυτή χωρών της Ε.Ε, δηλ. να θεσπιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται, να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για προσαρμογές των Ιδρυμάτων και αμέσως μετά να προχωρήσει η μετονομασία των Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια;

9. Το παρόν σχέδιο νόμου εξυπηρετεί, μάλλον, μνημονιακές λογικές και ενδεχομένως τις περίφημες συστάσεις Ο.Ο.Σ.Α για τα Α.Ε.Ι, όμως δεν αφορά στον εξορθολογισμό του συνόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι), όπως άλλωστε θα ήταν εύλογο, αντιθέτως στοχοποιεί μόνο τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για την πλήρη ρύθμιση του πλαισίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

 

Στο σχέδιο νόμου πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο ...

«Ρυθμίσεις για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ισοτίμου προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι, Σχολής ή Τμήματος αντίστοιχου, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης του πτυχίου τους, έχουν δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα τους, όπως αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος αποφοίτησης, ατομικά ή σε συνεργασία, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση ή με σύμβαση έργου και έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων.

2. Οι πτυχιούχοι της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν σε ερευνητικές και μελετητικές ομάδες, διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και εργασίες ποιοτικού ελέγχου υλικών, συντάσσουν οικονομοτεχνικές μελέτες, παρέχουν υπηρεσίες: τεχνικού συμβούλου, τεχνικού ασφαλείας της εργασίας και αναλαμβάνουν μελέτες και έργα ασφάλειας εργασίας, εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναλαμβάνουν την μελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής κατάταξης κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, κάθε κατηγορίας, και παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιας και ιδιωτικής.

3. Οι πτυχιούχοι μηχανικοί της παρ. 1 που είναι υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξελίσσονται ιεραρχικά και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης.

4. Προϋπόθεση για την έναρξη και παύση της άσκησης του επαγγέλματος από τους πτυχιούχους μηχανικούς της παρ. 1 στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, για την εγγραφή τους σε ασφαλιστικούς φορείς και σε υφιστάμενα ή μέλλοντα να συσταθούν κάθε είδους Μητρώα στα οποία εγγράφονται Μηχανικοί, όπως εμπειρίας, επιθεωρητών, τεχνικά, επαγγελματικά καθώς και για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες, αποτελεί η ιδιότητα του μέλους της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), η οποία υποχρεούται να τηρεί Μητρώο των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επ΄ αυτών και να χορηγεί βεβαιώσεις για την εν γένει επαγγελματική τους κατάσταση και για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της ειδικότητάς τους.

5. Καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

  • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

    Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

    Περισσότερα...